О нама

Тренинг центар за миграције настао је у оквиру пројекта „Подршка унапређењу управљања миграцијама и азилом у Србији“ како би се успоставила одржива структура за пружање обука, подржала континуирана израда напредних планова и програма обука, као и коришћење наменских алата.

Пројектом је пружена подршка Комесаријату за избеглице и миграције у провј фази успостављања Тренинг центра, у складу са чланом 13. Закона о управљању миграцијама којим је прописано да Комесаријат за избеглице и миграције треба да обезбеди обуку и оспособљавање, као централизовани центар у области управљања миграцијама и азилом. Подршка предвиђена овим пројектом укључује и прву фазу обнове постојећег објекта у државној својини – управне зграде „Агробаната“ у Пландишту – као вид дугорочне подршке успостављању Центра, али и техничку подршку у изради плана и програма обуке и развоја капацитета за обуке, што ће допринети извођењу програмâ обуке у будућности.

Пројекат обједињује пренос знања, креирање нових алата и обнављање ресурса из претходних сличних интервенција, као што су постојећи приручници и програми обука, расположиви тренери, партнерства, приступи обуци, операционализација процедура...

То значи да ће ресурси обуке, који су припремљени у оквиру овог пројекта, бити коришћени и убудуће, како у самом Тренинг центру, тако и на платформи Тренинг центра (овај веб сајт).