Библиотека

Током реализације прве и друге фазе пројекта „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“, који је финансирала Влада Уједињеног Краљевства, а спровела Међународна организација за миграције (ИОМ), настали су бројни корисни ресурси и алати. Како би и у наредном периоду могли да буду од користи свим актерима који се баве питањима азила и миграција, у одељку Библиотека објавићемо све публикације, документа, приручнике, презентације и законе који су настали или су коришћени током реализације пројекта.

 

Посебно препоручујемо Приручник о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њихова примена и релевантност у Републици Србији, нову верзију Приручника о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њихова примена и релевантност у Републици Србији –поглед изблиза на нека конкретна питања, као и Приручник о заштити миграната у Републици Србији и Речник термина употребљених у Приручнику о заштити миграната у Републици Србији.