Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ I - НАПРЕДНИ КУРС

Поглавље I: Јемства за приступ територији уз посебан осврт на гранични и убрзани поступак

 

Суштински је важно обезбедити лицима која су тражиоци азила да приступе територији државе, како би у пракси уживали делотворно право да траже заштиту, а тиме им била призната права која су гарантована законом.

 

Нажалост, способност тражилаца азила и миграната који имају потребу за међународном заштитом да приступе територији неке државе понекад ометају физичке, административне или законске препреке. Те препреке настају оснивањем транзитних зона и граничних прелаза, постављањем ограда и других физичких препрека с једне стране, уз репресивно присилно удаљење с границе и политику и праксу да се та лица враћају и не прихватају, с друге стране. Образложење за та ограничења изводи се из права држава да контролишу ко улази на њихову територију, што се често проширује ван допуштених оквира како би се помоћу тог права спречили и контролисани миграциони приливи, науштрб права појединаца којима је заштита потребна. У овом поглављу испитујемо начело и механизме заштите који важе за мигранте који желе да ступе на територију неке државе, као и ограничења с којима се државе суочавају и позитивне обавезе које оне имају.

 

Уколико сте прошли кроз све теме првог поглавља, можете одмах да започнете решавање онлајн теста. Приступите му кликом ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар