Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ II - НАПРЕДНИ КУРС

Ограничавање слободе кретања тражилаца азила или лица којима је потребна заштита, или њихово лишавање слободе кроз различите видове притвора, представља суштински проблематичан аспект управљања миграцијама. Као што је назначено на почетку овог приручника, притвор је само једна од многих мера које државе могу да примене како би контролисале прилив миграната и спречиле да на њихову територију уђу странци пре него што им се реши статус и основ на коме они желе да уђу у земљу. У том смислу, притвор, односно лишење слободе представља привремено ограничење кретања тражилаца азила и миграната, које није забрањено у апсолутном смислу, али је, с обзиром на рањивост и потребе за заштитом које карактеришу учеснике тих миграционих кретања, примена те мере строго уређена инструментима који се на међународном, регионалном и локалном нивоу баве заштитом људских права и питањем миграција.

 

У овом поглављу ћемо се позабавити стандардима којима се регулише могућност државних органа да примењују мере којима мигранти бивају лишени слободе или им се ограничава слобода кретања. Пошто се пракса држава у том домену разликује, те мере се могу спроводити у званичним центрима за притвор или на другим локацијама на којима се налазе притворски центри или објекти који су прилагођени конкретним потребама таквих центара. Слично томе, и полицијске станице, бродови, луке, пунктови за искрцавање, погранични пунктови и транзитне зоне могу се користити на начин услед кога се отварају питања у области права на слободу кретања и права на слободу и безбедност.

Члан 5. и члан 2. Протокола бр. 4. уз ЕКЉП ближе уређују права на која се односе горе описане мере, пружајући суштинска јемства од понашања које представља мешање у та права. ЕСЉП је у неколико предмета које је имао пред собом разматрао ограничења наметнута азилантима управо са становишта тих двеју одредаба и разрадио је важне стандарде у вези с тим питањем. Такође разни инструменти регионалног и међународног права пружају важан увид у ту тему − слободу кретања или укупну слободу − којом се и сам ЕСЉП често бави у својој судској пракси.

 

У овом поглављу ћемо различито третирати две горе описане мере - ограничење слободе кретања и лишење слободе - истичући карактеристичне одлике и специфичне разлике међу њима и сагледавајући их у различитим контекстима, као и са становишта различитих правних инструмената.

 

Уколико сте прошли кроз све теме другог поглавља, можете одмах да започнете решавање онлајн теста. Приступите му кликом ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар