О нама

Пројекат „Подршка унапређењу управљања миграцијама и азилом у Србији“

Пројекат „Подршка унапређењу управљања миграцијама и азилом у Србији“, који спроводи ИОМ Канцеларија у Србији уз подршку Амбасаде Велике Британије, започет је 28. април 2017. и траје до 31. марта 2018. године.

Пројекат треба да допринесе јачању система управљања миграцијама и азилом у Републици Србији, а у фокус ставља следеће области: Спровођење нових закона и пракси у области азила и миграција; Побољшање капацитета за прихват, идентификацију, упућивање и повратак и Унапређење одрживих капацитета надлежних институција у Републици Србији за пружање обуке.

Пројекат је настао у циљу оснаживања професионалаца да обезбеде значајнију подршку мигрантима, посебно у домену заштиту права.

У прелиминарној фази пројекта „Подршка унапређењу управљања миграцијама и азилом у Србији“, почетком 2017. године, ИОМ је извршио процену потреба државних институција Републике Србије за обукама и едукацијом у контексту актуелне мигрантске кризе. Тим који је био задужен за процену на овом задатку тесно је сарађивао са канцеларијом УНХЦР-а у Републици Србији, а посебну пажњу је посветио потреби за развојем капацитета у поступку азила. На основу ове процене дат је предлог свеобухватног плана изградње капацитета, као стратегије за пружање одговора на препознате потребе.

Влада Републике Србије је одобрила овај план на радионици за валидацију 28. марта 2017. године. Том приликом идентификовано је неколико области у којима је неопходно спровести циљане интервенције ради развоја капацитета, укључујући и јачање капацитета све три инстанце у поступку азила; Побољшање координације управљања центрима за азил и прихват; Унапређење идентификације рањивих категорија миграната, као што су жртве родно заснованог насиља, тортуре, присилних бракова, трговине људима и остале рањиве категорије; Повећање свести о правима миграната; развијање осетљивости на културолошке разлике у комуникацији с мигрантима; Повећање капацитета за процес асистираног добровољног повратка и Унапређење капацитета запослених у центрима за прихват.

Овај пројекат ће радницима на терену омогућити стицање нових знања и вештина, између осталог кроз обуку тренера, кроз употребу електронских алата и приручника за учење које ће као ресурсе за учење у Тренинг-центру у области миграција моћи да користе сви заинтересовани актери.

У изради програма обуке и њеном спровођењу ИОМ се ослањао на помоћ релевантних институција и органа Владе Републике Србије који су посебно стручни и заинтересовани како би се осигурало да обуке које се организују буду правилно ажуриране и да одговарају мандатима и потребама циљних органа власти.

Пројекат води Тим за управљање пројектом уз логистичку и саветодавну подршку канцеларије ИОМ-а у Београду и Регионалне канцеларије ИОМ-а у Бечу.