Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ IV - ОСНОВНИ КУРС

Четврто поглавље Приручника о азилу (Приручник о заштити миграната у Републици Србији и Онлајн курс о азилу и миграцијама) бави се начелом сигурне треће земље. У њему су размотрени настанак и сврха правила о сигурној трећој земљи, враћање сагласно Даблинској уредби и концепт сигурне треће земље у праву ЕУ, као и стандарди о концепту сигурне треће земље настале у пракси Европског суда за људска права.

Други део поглавља прати утицај Даблинског система и концепта сигурне треће земље на Републику Србију. У овом делу курикулума објашњен је значај Даблинског система за Републику Србију с обзиром на чињеницу да је у питању држава кандидат за чланство у Унији, а не држава чланица, сагледане су одредбе унутрашњег права Републике Србије од значаја за примену концепта сигурне треће земље, досадашња пракса органа Републике Србије и проблеми који су у пракси идентификовани.

Уколико сте прошли кроз све теме четвртог поглавља и желите сада да започнете решавање онлајн теста, кликните ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар.