Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ II - ОСНОВНИ КУРС

Друго поглавље Приручника о азилу (Приручник о заштити миграната у Републици Србији и Онлајн курс о азилу и миграцијама) бави се применљивошћу забране мучења у предметима који се тичу азила. Предмет анализе је поље дејства члана 3 Европске конвенције о људским правима, његове главне одлике и основна начела, са фокусом на правима посебно рањивих категорија тражилаца азила, као и примена члана 3 Конвенције у одлукама о протеривању и враћању, повреде које проистичу из услова прихвата и притвора, али и повреде које произлазе из других околности.

Део другог поглавља који анализира правни оквир Републике Србије пружа приказ релеватног законодавства које уређује домашај забране мучења, апсолутни карактер ове забране, дефиницију мучења, али и примену у контексту протеривања, услова пријема и боравка тражилаца азила у Републици Србији, те примену концепта сигурне треће земље у вези са забраном мучења.

Уколико сте прошли кроз све теме другог поглавља, можете одмах да започнете решавање онлајн теста. Приступите му кликом ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар.