Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНИ КУРС

Прво поглавље Приручника о азилу (Приручник о заштити миграната у Републици Србији и Онлајн курс о азилу и миграцијама) посвећено је уводним темама које се односе на дефинисање основних појмова у области миграција и приказује правни оквир система међународне заштите у Европи, са посебним освртом на опште аспекте Европске конвенције за заштиту људских права и правне тековине Европске уније које се односе на азил и миграције.

Предмет анализе у првом поглављу је и правни оквир Републике Србије у контексту примене Европске конвенције у материји азила и миграција – статус међународног права у правном поретку Републике Србије, положај странаца у Србији, као и одредбе Европске конвенције о људским правима (ЕКЉП) релевантне за област азила у домаћим прописима.

Уколико сте прошли кроз све теме првог поглавља, можете одмах да започнете решавање онлајн теста. Приступите му кликом ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар.