Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ III - НАПРЕДНИ КУРС

Раздвајање породица је честа појава у међународним миграцијама и оно може наступити из више различитих разлога, зависно од корена узрока миграционих кретања и околности путовања. Док у економскиим миграцијама економске препреке или неповољна визна политика често спречавају породице да се заједно селе, у хуманитарним миграцијама лица која имају потребу за међународном заштитом раздвајају се услед сукоба и других фактора ризика који им угрожавају живот или слободу у земљи порекла или неповољних догађаја у транзитним земљама. Спољна природа тих догађаја често лишава избеглице било какве контроле над њиховим животним околностима, чиме се њихове муке погоршавају. Услед тих догађаја породице се раздвајају, а притом се и тешкоће с којима се појединац суочава појачавају због неизвесности породичних околности. С обзиром на све што је напред речено, појам и сврха спајања породице као законски признат појам своди се на поновно успостављање породичних веза тамо где су те везе раскинуте услед миграционих искустава. Као што ћемо ближе објаснити у даљем тексту, заштита која се пружа породичној јединици разликује се зависно од врсте миграционих кретања и од индивидуалних околности лица о којима је реч. Право људских права штити породицу (као правни ентитет и кроз индивидуално право на поштовање породичног живота) од раздвајања и тежи одржавању или поновном успостављању породичног јединства, те уравнотежавању права по основу породичног живота с легитимним интересом државе да регулише миграције. У доњем тексту испитаћемо главне инструменте и стандарде који се примењују на мигранте који су раздвојени од породице из хуманитарних и других разлога, као и правне лекове који им стоје на располагању за исправљање те ситуације.

 

Уколико сте прошли кроз све теме трећег поглавља, можете одмах да започнете решавање онлајн теста. Приступите му кликом ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар