Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама

ПОГЛАВЉЕ V - НАПРЕДНИ КУРС

У првом тому овог приручника бавили смо се правима о којима је реч када се разматрају одлуке о враћању тражилаца азила или других рањивих миграната у земљу порекла или транзита, тј. о апсолутном праву по коме ничији живот не сме бити угрожен (члан 2. ЕКЉП), као и о праву по коме нико не сме бити подвргнут мучењу или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању (члан 3. ЕКЉП). Тамо су била размотрена и права која се признају појединцима чије се околности пренебрегавају у контексту колективних протеривања (члан 4. Протокола бр. 4). Када та права буду угрожена одлуком о враћању, ЕКЉП пружа појединцу на кога се та повреда односи право да примени делотворан правни лек како би наведену одлуку оспорио (члан 13).

 

У овом поглављу ћемо се пре свега бавити наведеном анализом (утврдићемо како стоје ствари у вези с том анализом) испитујући стандарде и судску праксу међународних и регионалних инструмената (како инструмената Савета Европе, тако и инструмената Европске уније) којима се уређује право на делотворан правни лек у ситуацијама протеривања или враћања. У овом поглављу ће бити размотрено како досег одлука о „враћању” мора бити тумачен у светлу актуелних развојних тенденција и праксе у управљању миграцијама. Поред случајева када се повратак организује авионом или неким другим саобраћајним средством, овде ће бити размотрене и мере као што је удаљавање с границе (push-backs) и забрана уласка у земљу. Иако удаљавање с границе и забрана уласка нису „враћање” у традиционалном смислу тих речи, они практично могу довести до тога да појединац буде присиљен да се врати у транзитну земљу или у своју земљу порекла, где се потенцијално суочава с рискантном ситуацијом.

 

Уколико сте прошли кроз све теме петог поглавља, можете одмах да започнете решавање онлајн теста. Приступите му кликом ОВДЕ, а затим се региструјте. Неопходно је да у задатом временском периоду тачно одговорите на одређени број питања из сваког од пет онлајн тестова, а након тога можете да приступите решавању финалног онлајн теста. Уколико га успешно положите, стећи ћете онлајн сертификат о успешно завршеном курсу који издају ИОМ и АИРЕ центар