У фокусу > Вести 20.11.2017.

Организована обука за рад за запослене у Канцеларији за азил

У овиру пројекта „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“, који реализује ИОМ Канцеларија у Србији уз подршку Амбасаде Велике Британије, током новембра и децембра прошле године организована је обука за рад за запослене у Канцеларији за азил. Циљ овог програма био је да се пружи подршка запосленима у јачању вештина за припрему и писању одлука о азилу. У програму је учествовало осморо запослених у Канцеларији за азил. Идеја је била да се на основу исуства које смо имали током креирања и реализације обуке, развије програм који би пролазили сви новозапослени у Канцеларији за азил.

Препознајући изазове са којима се сусрећу запослени у Канцеларији за азил, у ИОМ је у сарадњи са представницима Канцеларије и УНХЦР-а развио програм који се састојао од неколико значајних видова директне подршке. Запослени су имали прилике да кроз оријентацијну сесију размене искуства са експертима/менторима о примењеним методологијама везано за прикупљање података од тражиоца азила.

У складу са препознатим потребама, развијен је менторски план подршке који је подразумевао онлајн индивидуално менторство и реализацију групних менторских сесија са гостујуц́им говорницима, као што су проф. др Ивана Крстић, ванредни професор на Правном факултету, Универзита у Београду, као и Мирјана Лазарева Трајковски, бивши судија Европског суда за људска права.

У оквиру програма, оганизован је и стручни скуп за представнике Канцеларије и Комисије за азил о новинама Закона о општем управном поступку. Скуп је био прилика да окупљени професионалци дискутују о изазовима са којима се сусрећу у раду, као и о правцима,  иинтервенцијама које могу допринети хармонизацији праксе на националном нивоу.