У фокусу > Вести 17.12.2018.

Онлајн курс о стандардима у области азила и миграција представљен студентима права и представницима државних органа

Скоро 40 студената Правног факултета Универзитета у Београду, међу којима су били и они из Клинике за азил и избегличко право, упознало се на јучерашњем промо у хотелу „Mama Shelter“ са онлајн курсом о међународним и европским стандардима у области азила и миграција и њиховој примени и релеватности у Републици Србији. Курс је настао у оквиру пројекта „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“, а о њему је будућим правницима говорила проф. др Бојана Чучковић, ванредни професор Правног факултета и коауторка курса.

 

Она је полазницима најпре представила курс који се састоји од пет поглавља подељених на по две целине. Први део сваког поглавља посвећен је анализи међународних инструмената и пракси међународних институција које врше наџор над њиховом применом, док други део поглавља приказује релевантне уставне и законске норме у правном поретку Републике Србије, уз примере из праксе управних и судских органа Републике Србије.

 

Студенти су потом са проф. др Чучковић проучили одабрано пето поглавље курса и детаљно анализирали дефиницију колективног протеривања, релевантне универзалне и регионалне међународне инструменте који, посредно или непосредно, регулишу колективно протеривање, као и начела и стандарде које је у вези са забраном колективног протеривања странаца изнедрила пракса Европског суда за људска права (ЕСЉП). Стандарди установљени кроз одлуке Европског суда представљени су на интерактиван начин изношењем чињеница одабраног случаја, али не и коначне одлуке Суда. Студенти су, потом, кроз дискусију о различитим спорним питањима, сами долазили до одговора и дебатовали о ставу Суда и установљеним стандардима. Проф. др Бојана Чучковић говорила је и о приступу Европске конвенције и Европског суда за људска права колективном протеривању тражилаца азила, и нагласила да, у предметима који се односе на азил, ЕСЉП прилагођава свој приступ усвојен у другим предметима, али не одступа од основних стандарда које је успоставио у односу на друге категорије странаца.

 

Полазницима је потом објашњен значај међународних стандарда у вези са забраном колективног протеривања за поступање надлежних органа Републике Србије, а с обзиром на околност да унутрашње право Републике Србије не садржи експлицитну забрану колективног протеривања странаца. Забрана, међутим, произлази како из уставне обавезе да се непосредно примењује члан 4. Протокола број 4 уз ЕСЉП, тако и из бројних законских норми које регулишу правни положај странаца и тражилаца азила, а којима се предвиђа обавеза  појединачног испитивања ситуације сваког странца.

 

Последњи део промо догађаја био је посвећен упознавању полазника са онлајн тестом који је саставни део онлајн курса.

 

У понедељак 17. децембра одржана је друга презентација онлајн курса, овог пута за професионалце. Присутнима је представљен значај онлајн курса за свакодневно поступање различитих државних органа који учествују у поступку азила и то како са становишта јачања капацитета кроз додатну едукацију о релевантним међународним и европским стандардима, тако и кроз могућност коришћења материјала од којих је курс састављен и након завршеног курса, у свакодневном поступању надлежних органа. Наиме, курс превасходно има за циљ да пружи додатну обуку у погледу постојећег правног оквира Републике Србије, али и да приближи полазницима међународне и европске стандарде у области азила и миграција и објасни какве обавезе из тих стандарда произлазе за органе Републике Србије.