Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ II - ОСНОВНИ КУРС

Повреде члана 3. које проистичу из других околности (дискриминација; здравствено стање; хуманитарни услови) − у земљи порекла и у земљи азила

Током времена ЕСЉП је разматрао сагласност са чланом 3. широког спектра поступака, постепено развијајући тестове и критеријуме које је разрадио у својој почетној пракси о том питању. Иако су неспорне недоследности у вези с неким поступцима које је разматрао, у другим аспектима становиште Суда се развијало у већој мери постепено, често подстицано ширим друштвеним променама. У овом одељку размотрићемо неке поступке чију је сагласност са ЕКЉП Суд подробно разматрао, а који су релевантни за контекст азила и миграција. Ту спадају: смртна казна, расна дискриминација, страх од штете коју могу нанети недржавни актери, болест или хуманитарни услови у земљи повратка.