Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ IV - НАПРЕДНИ КУРС

Заштита осталих рањивих група у поступку доделе азила (лице са инвалидитетом, жртве мучења, старија лица)

Коначно, важно је указати на то да чак и када не постоје разлози за разматрање питања рода или сексуалне оријентације, међународно и регионално право људских права посвећује посебну пажњу осталим рањивим категоријама тражилаца азила.

 

Треба поново истаћи да је будући да поседује свеобухватно законодавство које се бави питањима азила, право ЕУ посебно релевантно у том смислу зато што садржи знатно разрађенији став о том питању, изричито утврђујући да постоје друге рањиве категорије тражилаца азила и бавећи се њиховим потребама.

У Директиви о условима прихвата, члан 21. утврђује и штити посебан положај рањивих лица, као што су […] лица са инвалидитетом, старија лица, труднице […] лица која су тешко оболела, лица с менталним поремећајима и лица која су била подвргнута мучењу, силовању и другим тешким облицима психолошког, физичког или сексуалног насиља, као што су жртве сакаћења женских гениталних органа. Постојање таквог стања рањивости мора се процењивати током целог поступка доделе азила (члан 22), чиме ће се осигурати да се тим потребама – ако се индикатори у том смислу испоље у каснијој фази поступка доделе азила – приступи на адекватан начин.