Библиотека > Приручници

Приручник о заштити миграната у Републици Србији

Приручник о заштити миграната у Републици Србији настао је у оквиру пројекта „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“, коју спроводи Међународна организација за миграције у Републици Србији (ИОМ) уз подршку Амбасаде Велике Британијe. Пројекат је настао као реакција на мигрантску кризу 2015. године у региону Западног Балкана, која је указала на потребу за даљом реформом и успостављањем ефикаснијег система управљања миграцијама и азилом у Републици Србији.

Пројекат служи као подршка напорима свих актера да се прилагођавају постојећој ситуацији и да у оквиру постојећег правног и стратешког оквира за мигранте унапреде поштовање њихових људских права и достојанства. Тако је основна идеја водиља приручника да све актере, а посебно теренске раднике, упозна са постојећим правним, стратешким и институционалним оквиром у Републици Србији, уз посебан осврт на релевантне међународне стандарде, постојећу праксу у Републици Србији и константну тежњу ка повезивањем система пружања услуга мигрантима ради задовољења њихових основних потреба и поштовању њихових основних права и слобода.

Приручник о заштити миграната у Републици Србији подељен је у две целине.

Први део је општег карактера и тиче се уводних тема које се односе на дефинисања основних појмова у области миграција, представљање најважнијих права за мигранте из корпуса људских права, правни и стратешки и институционални оквир за мигранте у Републици Србији, као и разматрање посебно осетљивих група миграната.

Други део приручника има задатак да укаже на постојећу праксу у Републици Србији која се тиче третмана миграната, како би се објаснило шта се с њима дешава од уласка на територију Републике Србије до њеног напуштања.

Наредне главе се баве кључним питањима од њиховог уласка и упућивања, евентуалног притварања, до права која уживају током њиховог боравка на територији Републике Србије и, коначно, до проналажења трајног решења за њих.

У свакој глави представљени су релевантан законодавни оквир, пракса у Републици Србији, идентификовани су пружаоци услуга у одређеној области и стандарди које треба задовољити. Такође, у овим деловима указано је на нова законска решења која би требало да у значајној мери унапреде систем азила у Републици Србији као и положај посебно осетљивих недокументованих миграната у виду нових законских решења у Предлогу закона о азилу и привременој заштити и Предлогу закона о странцима, чије се усвајање очекује у марту 2018. године.

Ове новине, такође, представљају део напора Републике Србије да прилагоди свој систем заједничком систему азила у Европској унији на њеном путу ка пуноправном чланству у овој организацији.

Овај материјал настао је у оквиру пројекта „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“ који је финансирала Влада Уједињеног Краљевства, а спровела Међународна организација за миграције (ИОМ). Ставови изнети у овом документу, међутим, не одражавају нужно став ИОМ-а, нити званичну политику Владе Уједињеног Краљевства.

Приручник о заштити миграната у Републици Србији

Величина: 3.13 MB
Преузимање