Основни и напредни онлајн курс о азилу и миграцијама > ПОГЛАВЉЕ IV - НАПРЕДНИ КУРС

Деца у положају миграната, тражилаца азила и жртава трговине људима

Деца у положају миграната, тражилаца азила и жртава трговине људима:

 

 1. Увод
 2. Међународни правни стандарди и поступци који се примењују на децу тражиоце азила
  1. Конвенција УН о правима детета и судска пракса Комитета УН за права детета у случајевима у којима се радило о деци мигрантима и деци тражиоцима азила
   1. Начела специфична за децу мигранте
   2. Релевантне одредбе
   3. Релевантни општи коментари Комитета за права детета
   4. Судска пракса Комитета за права детета у случајевима у којима се радило о деци мигрантима
 3. Регионални оквир за заштиту деце миграната
  1. Заштита деце миграната и избеглица у оквиру ЕКЉП и ЕСЉП
   1. Повреде члана 3. у разним ситуацијама у којима се појављују деца тражиоци азила и мигранти
    1. Контекст ”даблинских трансфера” у земље које немају адекватне стандарде за децу
    2. Услови и дужина притвора који доводе до нечовечног и понижавајућег поступања
   2. Повреда аспеката члана 5: законитост притвора деце миграната, процена расположивих алтернатива и приступ правним лековима 
   3. Поступци за процену узраста
   4. Када постоје ризици од експлоатације/трговине људима
   5. Приступ образовању
  2. Релевантни стандарди права ЕУ
   1. Повеља о основним правима у ЕУ
   2. Секундарно законодавство о азилу
    1. Заступање и старатељство
    2. Посебна јемства током поступка признања азила
    3. Помоћ, услови прихвата и приступ услугама служби за интеграцију
    4. Деца жртве трговине људима 
 4.