Библиотека > Материјали за ТОТ програм

PPT Документа

Инстуционални и законодавни оквир у РС - поступање према мигрантима

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Међународни оквир заштите миграната

Величина: 0.49 MB
Преузимање

Процедуре заштите деце избеглица миграната

Величина: 2.37 MB
Преузимање

Овај два последња материјала настала су у оквиру пројекта „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“ који је финансирала Влада Уједињеног Краљевства, а спровела Међународна организација за миграције (ИОМ). Ставови изнети у овим документима, међутим, не одражавају нужно став ИОМ-а, нити званичну политику Владе Уједињеног Краљевства.

Стандардне оперативне процедуре заштите деце избеглица миграната

Величина: 1.33 MB
Преузимање

Заштита мигранткиња и избеглица - Заштита жена и девојчица од родно заснованог насиља

Величина: 0.21 MB
Преузимање