Библиотека > Закони

Zakon o azilu i privremenoj zaštiti

Ovim zakonom uređuju se status, prava i obaveze tražilaca azila i lica kojima je odobreno pravo na azil i privremena zaštita, načela, uslovi i postupak za odobrenje i prestanak prava na azil i privremene zaštite, kao i druga pitanja od značaja za azil i privremenu zaštitu.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-azilu-i-privremenoj-zastiti.html