Библиотека > Закони

Закон о странцима

Овим законом се уређују услови за улазак, кретање, боравак и враћање странаца, као и надлежност и послови органа државне управе Републике Србије у вези са уласком, кретањем, боравком странаца на територији Републике Србије и њиховим враћањем из Републике Србије.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_strancima.html